Sjukresor

Färdtjänstfordon från Region Örebro län.

Du som bor i Örebro län reser gratis med kollektivtrafiken till och från vården (sjukresa). I vissa fall kan du göra sjukresan med personbil eller specialfordon från Länstrafiken, men då behöver du ett sjukreseintyg eller färdtjänsttillstånd.

Dessa regler gäller för resa till vårdcentral i din hemkommun och för resa till specialist i länet. Om du väljer en annan vårdgivare får du själv stå för dina resor och eventuella reskostnader.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Region Örebro läns Sjukreseenhet.

Telefon: 020-31 43 22

E-post: sjukreseenheten@regionorebrolan.se

Öppettider: Måndag - fredag klockan 10.00-12.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?