Försörjningsstöd

Om du inte har tillräckliga inkomster för att försörja dig kan du ansöka om försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Det ställs också krav på att du gjort allt för att själv klara din och din familjs försörjning.

Försörjningsstöd består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen.

​Riksnormen täcker kostnader för

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • hälsa och hygien
  • dagstidning, telefon och TV-avgift.

Skäliga kostnader utanför riksnormen är

  • boende
  • hushållsel
  • arbetsresor
  • hemförsäkring
  • fackförenings- och a-kasseavgift.

Mer information om försörjningsstöd finns i dokumentet till höger.

Övrigt ekonomiskt bistånd

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till andra nödvändiga utgifter som exempelvis tandvård, läkarvård, glasögon, medicin och begravningskostnader.

Så här ansöker du

Du tar kontakt med någon av våra handläggare eller med socialförvaltningens reception, se kontaktuppgifter här intill.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med kommunens beslut, kan du överklaga. Mer information finns i länken till höger.​

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2023-03-10