Korttidsvård

Syrenen

Grunden till en vistelse på korttidsenheten Syrenen är ett beslut från biståndshandläggare. Vistelsen är alltid tidsbegränsad och biståndshandläggare omprövar ditt beslut löpande under din vistelsetid.

På Syrenen arbetar vi med helhetssyn på människor och fokus läggs på växelvård/avlastning, palliativ vård och viss rehabilitering. Vårt professionella team med omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare från Regionen och ansvarig enhetschef ansvarar för att din vistelse på Syrenen blir utifrån ditt behov.

För dig som vårdar närstående i hemmet finns möjlighet till avlastning som ger dig egen tid i din vardag utifrån behovet.

Vård i livets slutskede, den palliativa vården, är en helhetsvård i ett skede när sjukdomen inte svarar på behandling och när kontroll av smärta eller andra problem är av största vikt.

Om du efter en sjukhusvistelse behöver hjälp med träning av olika slag som inte kan utföras i hemmet, kan du komma till Syrenen för rehabilitering. Vårt team arbetar tillsammans med dig för att du ska rehabiliteras så snabbt som möjligt. Med rehabiliteringen är vår förhoppning att du ska kunna återgå till din vardagliga miljö i ditt hem och leva ett självständigt liv.

Resor och besök utanför korttidsenheten ombesörjer du själv med hjälp av anhörig eller närstående, likaså resa till och från Syrenen. Om du behöver färdtjänst kontaktar du Länstrafiken. Se mer information och kontaktuppgifter till Länstrafiken nedan.

Din vistelse på Syrenen debiteras via Taxe- och Avgiftsnämnden i Hallsberg. Mer information se länk.

Besök är varmt välkomna mellan klockan 13.30-19.00, övrig tid efter överenskommelse. Besökare kan köpa kaffe till självkostnads pris.

Kontakt

Korttidsboendet Syrenen

Telefontid efter klockan 10.00

Telefon: 0583-81063

Besöksadress: Trafvenfeltsvägen 20, 696 31 Askersund

Postadress: Askersunds kommun, Socialförvaltningen, 696 82 Askersund

 

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Emma Johansson
Enhetschef

E-post: emma.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-811 48

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeldtsvägen 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?