Demenssjukdom

Hjälpande händer

Demenssjukdom orsakas av skador i hjärnan, det tillhör inte det naturliga åldrandet. Demenssjukdomar kallas numera ofta för konginitva sjukdomar. Kognition handlar om hur vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.

Vanliga symtom är att det sker en gradvis försämring av korttidsminnet, språket och tidsuppfattningen. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Symtomen leder till att personer med demenssjukdom har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närstående. Symtomen kan se olika ut för varje person.

Risken att få en demenssjukdom är större ju äldre en person är, men även yngre personer som är under 65 år kan drabbas.​ De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

Om du eller någon närstående har haft minnesproblem under en längre tid, bör hjälp i första hand sökas hos läkare på vårdcentralen.

I kommunen finns en demenssjuksköterska som har till uppgift att ge stöd och hjälp till personer med minnessvårigheter och till deras anhöriga. Några av uppgifterna kan vara:

  • svara på frågor om minnesproblem, olika demenssjukdomar eller demensliknande tillstånd
  • ge information om hur en utredning går till
  • göra hembesök
  • erbjuda individuella stödsamtal
  • informera om kommunens demensvård - till exempel hemtjänst, avlösning, trygghetslarm, dagverksamhet, avlastningsplats, växelvård, särskilt boende
  • stödja anhöriga

Du kan också kontakta biståndshandläggare för att få information om kommunens demensvård och göra en ansökan.

Kommunen har en dagverksamhet som är riktad till personer med minnesproblematik. Verksamheten bedrivs i Västergårdens lokaler. Här finns möjlighet för stöd och stimulans, social samvaro samt träning både individuellt och i grupp. Vistelsen kan även ge närstående möjlighet till egen tid i sin vardag.

Kontakt

Cecilia Gylling Rönnbäck
Demenssjuksköterska

E-post: cecilia.gylling@askersund.se

Telefon: 0583-813 07

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Trafvenfeldtsvägen 20

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?