Palliativ vård - vård i livets slutskede

Hjälpande händer

Vård i livets slutskede, den palliativa vården, är en helhetsvård i ett skede när sjukdomen inte svarar på behandling och när kontroll av smärta eller andra problem är av största vikt.

Att mista en närstående eller nära vän är en av livets svåraste händelser. I den här situationen är det naturligt att känna sig osäker och orolig och många frågor uppstår. Vi som arbetar med palliativ vård finns till för att stötta och försöker svara på frågor. Varje dödsfall är unikt.

Kommunen och Primärvården ansvarar gemensamt för den palliativa vården. Socialförvaltningen har ett palliativt konsultteam. Teamets huvuduppgift är att ansvara för utveckling av den palliativa vården, vara ett stödjande team för vårdpersonal, utbilda personal i palliativ vård och utvärdera den palliativa vården.

Kontakt

Rebecka Ehlin
Enhetschef Hälso- och sjukvård

E-post: rebecka.ehlin@askersund.se

Telefon: 0583-812 90

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Trafvenfeldtsvägen 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?