Rehabilitering

Arbetsterapeuter tillsammans med kvinnlig patient.

Om du har en funktionsnedsättning på grund av skada eller sjukdom som påverkar din möjlighet att utföra dagliga aktiviteter, kan du få hjälp med rehabilitering av kommunens arbetsterapeuter och/eller en fysioterapeut från vårdcentralen.

Rehabilitering kan handla om att träna, anpassa hemmiljön, få råd och stöd eller att få hjälpmedel utprovade för att underlätta vardagen. Rehabilitering kan ske i den egna bostaden, på dagverksamheten eller på korttidsenheten Syrenen.

Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du behöver för att klara din vardag till exempel kunna klä dig, förflytta dig, klara matlagning. Utprovning av olika hjälpmedel och förändringar i hemmiljön kan öka förutsättningarna för att klara dina vardagsaktiviteter och ett självständigt liv. Du kommer i kontakt med arbetsterapeut genom kommunens växel.

Fysioterapeut ansvarar för bedömning och behandling såsom träning, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel. Behandlingen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå fysiska funktioner som behövs i vardagen. Du kommer i kontakt med fysioterapeut genom din vårdcentral.​

Kontakt

Kerstin Jacobsson
Medicinsk ansvarig rehabilitering

E-post: kerstin.jacobsson@askersund.se

Telefon: 072-208 95 12

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Trafvenfeltsvägen 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?