Kommunal hälso- och sjukvård

Äldre man får sina benomskötta av två undersköterskor i sitt hem.

Den som har svårt att själv eller med hjälp ta sig till vårdcentralen kan få kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. Kontakta vårdcentralen om du har behov av kommunal hälso- och sjukvård. För personer som bor på särskilt boende eller boende med särskilt service ingår kommunal hälso- och sjukvård. Kommunal hälso- och sjukvård avslutas när behov inte längre kvarstår.

I den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal i team med läkare och fysioterapeut från vårdcentralen. Utifrån dina specifika behov planeras hälso- och sjukvården tillsammans med dig.

Den kommunala hälso- och sjukvården kan bland annat ge dig:

  • råd och stöd
  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • vård i livets slut

Enstaka besök av sjuksköterska kostar 200 kronor per besök. Avgiften ingår i maxtaxan, vilket innebär att du betalar som mest 400 kronor för hemsjukvård per månad. Du kan läsa mer om avgifter i länken nedan till Taxe- och avgiftsnämnden.

Kontakt

Rebecka Henrysson
Enhetschef, Hälso- och sjukvård för SÄBO och LSS

E-post: rebecka.henrysson@askersund.se

Telefon: 0583-812 90

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Bertil Boos väg 7

Jenny Andersson
Enhetschef, Hälso- och sjukvård för Hemsjukvård

E-post: jenny2.andersson@askersund.se

Telefon: 0583-820 36

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Trafvenfeldtsvägen 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?