Kommunal hälso- och sjukvård

Äldre man får sina benomskötta av två undersköterskor i sitt hem.

Den som har svårt att själv eller med hjälp ta sig till vårdcentralen kan få kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. Kontakta vårdcentralen om du har behov av kommunal hälso- och sjukvård. För personer som bor på särskilt boende eller boende med särskilt service ingår kommunal hälso- och sjukvård. Kommunal hälso- och sjukvård avslutas när behov inte längre kvarstår.

I den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal i team med läkare och fysioterapeut från vårdcentralen. Utifrån dina specifika behov planeras hälso- och sjukvården tillsammans med dig.

Den kommunala hälso- och sjukvården kan bland annat ge dig råd och stöd, läkemedelshantering, såromläggning, provtagning och vård i livets slut.

Enstaka besök av sjuksköterska kostar 200 kronor per besök. Avgiften ingår i maxtaxan, vilket innebär att du betalar som mest 400 kronor för hemsjukvård per månad. Du kan läsa mer om avgifter i länken nedan till Taxe- och avgiftsnämnden.

Kontakt

Rebecka Ehlin
Enhetschef, Hälso och sjukvård

E-post: rebecka.ehlin@askersund.se

Telefon: 0583-812 90

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Trafvenfeldtsvägen 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?