Knappfabriken 20

Områdesbild över planområdet för Knappfabriken 20

Planens syfte

Fastigheten är belägen i centrala Askersunds tätort och är idag bebyggt med en samlingslokal för religiösa ändamål. Syftet med planläggning är att ändra markanvändningen från samlings och föreningslokaler till bostäder samt att anpassa byggrätten till befintliga byggnader samt kulturmiljön i närområdet.

Tidplan

Samråd - 2021-06-01 - 2021-06-28

Granskning -

Antagande -

Kontakt

Fredrik Idevall
Planarkitekt

E-post: fredrik.idevall@askersund.se

Telefon: 0583-820 51

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?