Vårdboende i Åsbro

Områdesbild över tänkt planområde för det nya vårdboendet i Åsbro.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt vårdboende i Åsbro.

Tidplan

  • Samråd -
  • Granskning -
  • Antagande -

Kontakt

Fredrik Idevall
Planarkitekt

E-post: fredrik.idevall@askersund.se

Telefon: 0583-820 51

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?