Åsbro 1:17

Områdesbild av planområdet för Åsbro 1:17

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra handel, kontor, verksamheter och industri.
Detaljplanen syftar även på att ändra markanvändning på fastighet Å 1:13 för att möjliggöra industriutveckling samt upphävande av prickmark på del av fastighet Åsbro 1:283 för att möjliggöra indsutriutveckling på fastighetens befinliga detaljplan.

Tidplan

  • Samråd - Vinter 2023
  • Granskning - Våren 2024
  • Antagande - Sommaren 2024

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?