Åsbro 1:17 (Åsbro strand)

Områdesbild över planområdet för Åsbro 1:17 (Åsbro strand)

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett strandnära hållbart bostadsområde vid sjön Tisaren i direkt anslutning till Åsbro centrum.

Tidplan

  • Samråd - 2019-08-06 - 2019-02-27
  • Granskning - 2020-03-26 - 2020-04-17
  • Antagande - Hösten 2024

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?