Ändring av detaljplan: Förslag till utvidgning av Stadsplan för del av Askersunds stad (Torebergsområdet)

Områdesbild av planområdesgränsen för Snickaren 11 m.fl.

Planens syfte

Syftet med planen är att genom ändrade egenskapsbestämmelser, för bostädernas
våningstal, tillgängliggöra en korrekt detaljplan som, vid brand eller annan olycka,
tillåter en återuppbyggnad av bostadshus i ursprunglig karaktär. Ändringen har för
avseende att upphäva de tidigare bestämmelserna för antal våningar, och i stället
reglera byggnadernas höjder genom att införa en bestämmelse om högsta nockhöjd.

Tidplan

  • Samråd - 2022-10-18 - 2022-11-08
  • Granskning - 2023-06-27 - 2023-07-11
  • Antagande - 2023-10-30
  • Laga kraft - 2023-11-23

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?