Norra Kärra 5:47

Anteckningsblock och penna.

Planens syfte

Planområdet är beläget i södra Åmmeberg och utgörs av en yta på cirka 10 hektar. Planen syftar till att skapa möjlighet för bostäder i en till två våningar och skapa en tillfredställande dagvattenhantering. Detaljplanen stämmer överens med översiktplanen då området är utpekat som område för bebyggelseutveckling.

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?