Rönneshytta 1:63

Karta över planområde

Planens syfte

Del av detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64, 1:65 m.fl. Askersunds kommun har som
syfte att upphävas för att efter saneringsprojekt möjliggöra friluftsliv.

Tidplan

  • Samråd - 2023-06-27 - 2023-07-11
  • Granskning - 2023-11-28 - 2023-12-19
  • Antagande - Våren 2024

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?