Norra Kärra 5:43 med flera

Områdesbild över detaljplaneområdet för Norra Kärra 5:43

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra markanvändningarna besöksanläggning och tillfällig vistelse, genom att ge möjlighet till utvecklad service inom området. Planens syfte är vidare att ge stöd till befintlig teknisk infrastruktur inom område.

Tidplan

  • Samråd - 2015-08-10 - 2015-09-11
  • Granskning - 2022-01-05 - 2023-03-27
  • Antagande - 2023-03-27

Efter antagande har Länsstyrelsen valt att ge beslut om prövning. Detaljplanen har därför gått tillbaka till inför granskning.

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?