Edö 1:18

Områdesbild över detaljplaneområdet för Edö 1:18

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder med tillhörande infrastruktur. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till markens förutsättningar utifrån topografiska förhållande och naturvärden i området.

Tidplan

  • Samråd - 2020-08-25 - 2020-09-18
  • Granskning - Vinter 2024
  • Antagande - Våren 2024

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?