Hammar 7:1

Planområdesbild över Hammar 7:1

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder i Hammar.

Tidplan

  • Samråd - Vinter 2023
  • Granskning - Våren 2024
  • Antagande - Sommaren 2024

Kontakt

Fredrik Idevall
Planarkitekt

E-post: fredrik.idevall@askersund.se

Telefon: 0583-820 51

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?