Boenden för dig med funktionsnedsättning

Torebergsvägens gruppbostad

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan erbjudas till barn och vuxna. För att beviljas sådan insats ska du ha behov av tillsyn, omvårdnad, stöd och annan hjälp. En bostad enligt LSS syftar till att du ska ges möjlighet att kunna bo själv med hjälp och stöd av personal. Dessa boenden är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Bostaden och insatsen utformas efter dina behov och en genomförandeplan ska upprättas vid beviljad insats enligt LSS.

Alla former av boende är den enskildes hem.

Bostad med särskild service enligt LSS för vuxna

Insatsen kan utformas som gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad. Gruppbostad och servicebostad är två olika former av bostäder med särskild service för vuxna. Där ingår bemanning och omvårdnad, vilket inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad.

Bostad med särskild service enligt LSS för barn och ungdom

Om ett barn eller ungdom har ett omfattande behov och trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hemma kan insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar, 8 § LSS, beviljas. Insatsen kan även kombineras med att den unge deltar i skola på annan ort.

Så här ansöker du

Ta kontakt med någon av våra handläggare eller besök receptionen, se kontaktuppgifter nedan.

Mer information får du om du klickar på knappen/länken nedan.

Så här överklagar du

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga, se nedan.

Kontakt

Biståndshandläggare funktionsstöd

Telefon: 0583-812 99

Telefontid: måndag och torsdag 13.00 - 14.00 tisdag och fredag 08.00 - 09.00

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?