Stöd och insatser, LSS

Kvinna i rullstol i närbild håller i en vårdgivares hand.

Kommunen tillhandahåller flera olika insatser till personer med funktionsnedsättning.

 • Avlösarservice
 • Boenden för personer med funktionsnedsättning
 • Boendestöd
 • Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 • Kontaktperson
 • Korttidstillsyn enligt 9 § LSS
 • Korttidsvistelse enligt LSS
 • Ledsagarservice enligt LSS
 • Personlig assistans
 • Plan för funktionsstöd
 • Psykisk funktionsnedsättning

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från funktionsrättsorganisationer, de kommunala nämnderna, region Örebro län och försäkringskassan. Rådet är remissinstans i frågor inom fysisk planering, boende och samhällets service i övrigt till den som har en funktionsvariation. Rådet ska även hålla sig underrättat om befintliga verksamheter och insatser när det gäller funktionsrättsfrågor och följa förändringar i efterfrågan samt initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsvariationer och andra målgrupper.

Kontakt

Ida Brint-Nielsen
Verksamhetschef

E-post: ida.brint-nielsen@askersund.se

Telefon: 0583-810 35

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Hjälpte informationen på den här sidan dig?