Dagverksamhet, minnesproblematik

Äldre människors händer som håller i varandra

Vår verksamhet är till för dig som har minnesproblematik. Här arbetar två undersköterskor i samverkan med demenssjuksköterska och arbetsterapeut. Deras uppgift är att tillsammans med dig utforma en meningsfull vistelse. Här finns möjlighet för stöd och stimulans, social samvaro samt träning både individuellt och i grupp. Vistelsen kan även ge närstående möjlighet till egen tid i sin vardag.

För att du ska trivas och känna gemenskap ordnas olika aktiviteter så som sång och musik, träning, spel samt utevistelse med mera.

Ansökan

För att ansöka om att delta i dagverksamhet med inriktning minnesproblematik kontaktar du en biståndshandläggare som utreder ditt behov och beslutar om insatsen.

Utifrån dina behov, planeras din vistelse hos oss. Tillsammans med personalen på dagverksamheten utformas en genomförandeplan och mål för perioden. Tidsplanen kan variera beroende på behovet. Din period följs upp kontinuerligt via genomförandeplan och hälsoplan.

Du ombesörjer själv din resa till och från dagverksamheten. För att komma till dagverksamheten kan ett färdtjänstbeslut behövas. Information och kontaktuppgifter om färdtjänst finns på Länstrafikens hemsida, se länk nedan.

Länstrafiken Örebro

Insatsen är gratis. Du betalar för eventuell lunch samt resa till och från verksamheten. Lunchkostnaden debiteras dig via Taxe- och Avgiftsnämnden i Hallsberg. Information om avgifter finns på Taxe- och Avgiftsnämndens hemsida, se länk nedan.

Taxe- och Avgiftsnämnden Hallsberg

Avbokning

För avbokning av besök ringer du till dagverksamheten mellan klockan 08.00-08.30 till telefonnummer 0583-812 77.

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Lena Hjalmarsson
Enhetschef Strandgruppen, nattpatrullen och dagverksamhet för äldre

E-post: lena.hjalmarsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 17

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeltsvägen 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?