Elavbrott, styrel

Elledningar med blå himmel i bakgrunden.

Styrel handlar om att samhället måste fungera även om det någon gång skulle bli brist på el. 

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag, för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist. 

Elbrist - inte elavbrott 

Det är viktigt att påminna om att elbrist inte är detsamma som tillfälliga elavbrott. Elbrist handlar om att produktionen av el inte motsvarar behoven. Det har ännu aldrig förekommit elbrist i Sverige. 

Målet med styrel är att samhällets viktigaste funktioner ska fungera även vid elbrist. Det gäller till exempel sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst samt vattenförsörjning. I praktiken betyder det att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas, även om det blir elbrist.

Kontakt

Johan Axén
Krisberedskapssamordnare

E-post: johan.axen@askersund.se

Telefon: 0583-813 31

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?