Samverkan i länet

Händer håller i olikfärgade pusselbitar.

Det finns idag en väl fungerande samverkan i Örebro län. Samverkan leds av Länsstyrelsen i Örebro län och bland övriga deltagare finns länets kommuner, polis, räddningstjänst och Region Örebro län.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?