Individ- och familjeomsorgen

Entré individ- och familjeomsorgen, IFO

Individ- och familjeomsorgens arbete

Hos individ- och familjeomsorgen kan du få hjälp med förebyggande insatser eller råd och stöd i sociala frågor. Mer omfattande stöd- och behandlingsinsatser kan ges efter att utredning som visar ditt eventuella behov har genomförts.

Individ- och familjeomsorgen rekryterar och utbildar kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem, genomför placeringar på behandlingshem och ger vård i olika former på hemmaplan.

Här genomförs också samarbetssamtal, faderskap-, adoptions- och vårdnadsutredningar samt att juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge upprättas.

Individ- och familjeomsorgen vänder sig till

  • Alla som bor i Askersunds kommun och behöver råd, vägledning, stöd eller hjälp i sociala frågor
  • Personer och familjer som behöver tillfälligt​ ekonomiskt stöd
  • Personer och familjer i kris på grund av en utsatt och oroande livssituation
  • Barn, ungdomar och föräldrar som av olika anledningar behöver hjälp i sina relationer
  • Föräldrar som upplever att de håller på att förlora kontakten med sina tonåringar, men också tonåringar som känner samma sak mot föräldrarna.

På individ- och familjeomsorgen arbetar

På individ- och familjeomsorgen arbetar socialsekreterare, familjebehandlare​, behandlingspedagog, behandlingsassistent och ekonomihandläggare. De allra flesta arbetar med barn och ungdomar och deras familjer. Några arbetar specifikt med ekonomi och försörjningsstöd, vuxna missbrukare och familjerätt.

I Askersunds kommun samverkar barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i olika grupperingar för att stötta familjer.

Resurser som finns kopplade till individ- och familjeomsorgen

Familjecentralen som tar emot barn och ungdomar (0-17 år) och deras föräldrar samt blivande föräldrar.​ Här erbjuds stödsamtal, rådgivning, gruppverksamhet och utbildningar, individuellt eller i grupp. Vill du veta mer om verksamheten eller komma i kontakt med Familjecentralen, se länk här nedan.

Familjeträffen är en mötesplats där familjen, förskolan/skolan och individ- och familjeomsorgen samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling. Familjeträffen är till för alla kommunens barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. För att få kontakt med Familjeträffen kan du vända dig till skolans rektor, socialsekreterare eller skolans barn- och elevhälsa.

SoL-Kraft som vänder sig till vuxna missbrukare.

Om du som är barn vill veta mer om vad socialtjänsten kan hjälpa dig med finns information i länken "Koll på soc" nedan.

Tystnadsplikt

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess inom individ- och familjeomsorgen. Vi önskar ändå kunna arbeta utifrån en stor öppenhet i samförstånd med familjen.​

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?