Kontaktperson

Händer

Som kontaktperson får du chansen att hjälpa ett barn eller en ungdom som behöver extra stöd. Det viktigaste är att du är en trygg person som lever under stabila förhållanden och har en vilja att engagera dig i ett barn eller en ungdom som behöver ytterligare en person i sitt liv. Kommunen ställer inga krav på utbildning eller hög materiell standard, det viktiga är att du har omtanke att ge ett barn/ungdom. Du får handledning och stöd genom Askersunds kommun.

Som kontaktperson gör du en viktig insats för ett barn eller en ungdom. Du kan bli en förebild och bidra till en positiv förändring i någon annans liv. Vissa barn kan behöva stöttning i skolgången och andra behöver aktiveras på fritiden. Som kontaktperson träffar du, eller har kontakt med barnet eller ungdomen ungefär en eller två gånger per vecka. Kontakten kan innebära träffar, telefonsamtal och/eller kontakt via SMS.

Särskilt kvalificerad kontaktperson

Till särskilt komplexa uppdrag tillsätts särskilt kvalificerade kontaktpersoner. För att bli särskilt kvalificerad kontaktperson har du utbildning, kompetens eller erfarenhet som lämpar sig för mer utmanande uppdrag. Uppdraget tillsätts ofta till ungdomar som har en egen problematik och/eller någon form av riskbeteende. Uppdraget innebär ofta mer intensiv kontakt än ett vanligt kontaktpersonsuppdrag och kan innefatta samverkan med föräldrar, skola, socialtjänst och sjukvården, exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin.

Ersättning

Askersunds kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer för ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av ett arvode för det arbete man utför, samt en omkostnadsersättning som ska täcka barnets/ungdomens kostnader. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Ersättningsnivån bestäms utifrån barnets ålder, behov och komplexiteten i uppdraget.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller få mer information, hör av dig till familjehemssekreterarna genom att kontakta Individ- och familjeomsorgens reception, telefonnummer 0583-810 50. Du kan även fylla i intresseanmälan via e-tjänst nedan.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?