Kontaktfamilj

Barn och vuxen fiskar

Som kontaktfamilj får du chansen att hjälpa ett barn eller ungdom som behöver extra stöd. Det viktigaste är att du är en trygg person som lever under stabila förhållanden och har en vilja att engagera dig i ett barn eller en ungdom som behöver ytterligare en person i sitt liv. Kommunen ställer inga krav på utbildning eller hög materiell standard, det viktiga är att du har omtanke att ge ett barn/ungdom. Du får handledning och stöd genom Askersunds kommun.

Kontaktfamiljen kan ses som ett komplement till den egna familjen för barn och ungdomar. Vanliga anledningar till att ett barn behöver en kontaktfamilj är att denne behöver få stöd, uppmärksamhet och stimulans från fler vuxna. Kontaktfamiljen tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem, exempelvis en eller flera helger i månaden under en begränsad tid. När barnet/ungdomen kommer på besök gör ni vanliga saker. Huvudsaken är att du tar dig tid med barnet/ungdomen.

Ersättning

Askersunds kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer för ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av ett arvode för det arbete du utför samt en omkostnadsersättning som ska täcka barnets/ungdomens kostnader. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Ersättningsnivån bestäms utifrån barnet ålder, behov och komplexiteten i uppdraget.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller få mer information hör av dig till familjehemssekreterarna genom att kontakta Individ- och familjeomsorgens reception, eller fyll i intresseanmälan via e-tjänst nedan.

Här nedanför kan du även se en film som Socialstyrelsen tagit fram tillsammans med landets kommuner.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?