Vårdnad, boende, umgänge

Bild på radhus

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni få hjälp med att skriva det i ett avtal. Det gäller oavsett om ni som föäldrar varit gifta med varandra eller inte. Socialnämnden kan godkänna avtalet om det är förenligt med barnets bästa. Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom.

Om ni inte är överens

Om ni som föräldrar behöver hjälp med att enas om hur ni ska lösa vårdnad, boende och umgänge för barnet har ni möjlighet att gå i samarbetssamtal på socialförvaltningen. Syftet med samtalen är att hjälpa er som föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål.

Samarbetssamtal kan begäras av föräldrarna. Domstol kan också uppdra åt socialnämnden att i barnets intresse ordna samarbetssamtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Kontakta individ- och familjeomsorgens reception för mer information, se nedan.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?