Separation, skilsmässa

Boendemiljö uppifrån

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Kriser hör till livet. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp för att hitta vägar ur svårigheterna - både om ni funderar på att skiljas eller redan har bestämt er.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen hjälper par och familjer som har problem och svårigheter i förhållandet, eller i andra nära relationer, och som funderar på att gå skilda vägar. På uppdrag av Askersunds kommun handhas familjerådgivningen av Region Örebro län.

Skilsmässa - att gå skilda vägar

Om ni har bestämt er för att gå skilda vägar, oavsett om ni är gifta eller sammanboende, blir det ofta en ansträngande tid då många praktiska beslut ska tas, särskilt om det finns barn i familjen.

Skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om vårdnaden om barnen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens finns det stöd och hjälp att få från socialförvaltningen för att komma vidare.

Om ni gemensamt ansöker om skilsmässa och ingen av er bor tillsammans med egna barn kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er. Har ni hemmavarande barn under 16 år, eller om en av er inte vill skiljas, blir det alltid betänketid.

Kontakta individ- och familjeomsorgens reception om ni behöver stöd och hjälp, se nedan.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?