Avgifter inom vård och omsorg

Svenska pengar i olika valörer

Avgifter inom vård och omsorg sköts av Taxe- och avgiftsnämnden som är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.

  • För särskilt boende betalar du för omvårdnad, måltider och hyra.
  • För hemtjänst är avgiften baserad på socialtjänstlagen, 8 kapitlet 5 §. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift kommunen har rätt att ta ut.
  • Vid enstaka insats från sjuksköterska, till exempel provtagning, omläggning och katetervård, utgår en avgift om 200 kronor per besök.
  • Avgiften för utprovning av hjälpmedel är 200 kronor per besök. Vid bedömning av flera hjälpmedel vid samma besök debiteras endast en avgift.
  • Avgift för sjuksköterska och utprovning av hjälpmedel ingår i maxtaxan, max 400 kronor per månad.
  • För korttidsvård betalar du en dygnsavgift för omvårdnad och måltider. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften.

Utförligare information hittar du på Taxe- och Avgiftsnämndens hemsida.

Kontakt

Taxe- och avgiftsnämnden
Avgiftshandläggare

E-post: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se

Telefon: 0582-68 52 80

Postadress:
Hallsbergs kommun
Taxe- och avgiftsnämnden
694 80 Hallsberg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?