Trygg hemgång

Hjälpande händer

Trygg hemgång fungerar som ett extra stöd och en trygghet vid hemkomst från sjukhus eller Syrenen. Insatsen beviljas under en begränsad tid.

Biståndshandläggare utreder och gör en bedömning utifrån dina behov. De fattar ett beslut om trygg hemgång i samband med att du skrivs ut från sjukhus eller Syrenen.

Detta team består av två undersköterskor, en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Vilka professioner som just du kommer att möta baseras på vilka behov du har.

En undersköterska från Trygg hemgångsteamet tar kontakt med dig och planerar din hemgång. Undersköterskan möter upp dig i ditt hem när du kommer från sjukhuset eller Syrenen. Om du har behov av insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut så planeras även detta in inför hemgång.

Tillsammans med undersköterskan går du igenom praktiska göromål och planerar de närmaste dagarna. Undersköterskorna i trygg hemgångsteamet arbetar dagtid kl. 7.00-16.00 vardagar. Övrig tid ger ordinarie hemtjänst stöd utifrån dina behov.

När du varit hemma några dagar genomförs ett uppföljningsmöte för att bedöma dina behov av fortsatt stöd. Då går vi tillsammans igenom vad du klarar av själv och vad du eventuellt behöver hjälp och stöd med.

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Lena Hjalmarsson
Enhetschef Strandgruppen, nattpatrullen och dagverksamhet för äldre

E-post: lena.hjalmarsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 17

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeltsvägen 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?