Värdighetsgarantier

Hemtjänstpersonal sitter i ett kök tillsammans med äldre kvinna.

Socialnämnden har beslutat att införa fyra punkter med "Värdighetsgarantier" inom äldreomsorgen. Det innebär att du som medborgare ska garanteras bli bemött på samma sätt av all personal utifrån dessa punkter.

Vi garanterar

  • att personalen som besöker dig i ditt hem alltid presenterar sig och bär namnskylt väl synlig.
  • att personalen som besöker dig i ditt hem alltid ringer på eller knackar innan de kommer in till dig.
  • att du som flyttar in på särskilt boende inom två veckor erbjuds ett välkomstsamtal - ett samtal mellan dig och den personal som ansvarar för att utföra den hjälp och det stöd du blivit beviljad. Vi berättar om verksamheten och du får tillfälle att ställa frågor till oss. Vi gör tillsammans med dig en planering för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras.
  • att du som fyller 80 år i år och som inte redan har kontakt med våra verksamheter inom vård och omsorg, inbjuds till ett informationsmöte.

Om vi inte uppfyller värdighetsgarantierna

Hör av dig till oss om vi inte håller vad vid lovat. Ett sätt är att kontakta chefen för den verksamhet det gäller. Ett annat sätt är att lämna in dina synpunkter skriftligt eller på vår blankett "Förslag, synpunkter och klagomål", i länk nedan finns blanketten att skriva ut och här nedan finns också e-tjänst.

När du lämnat dina synpunkter till oss, kommer ansvarig chef eller handläggare att kontakta dig.

Kontakt

Therése Johansson
Förvaltningschef

E-post: therese.johansson2­@askersund.se

Telefon: 0583-810 99

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?