Boende för äldre, särskilt boende

Äldre kvinna i fåtölj får omsorg av personal.

Särskilt boende är för personer som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. I Askersunds kommun finns två särskilda boenden, Borgmästargården och Smedsgården.

För att beviljas särskilt boende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över hela dygnet.

För att beviljas särskilt boende utan specifik inriktning krävs att:

  • Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat och bedömt som
    otillräckligt
  • Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte länge kan tillgodoses i
    ordinärt boende.

För att beviljas särskilt boende med inriktning mot demens krävs att:

  • Det finns en demensdiagnos som styrker funktionsnedsättningen.
  • Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet och/eller dagvård är prövat och bedömt somotillräckligt.


Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?