Personlig assistans

Kvinna i rullstol på en stig i skogen tillsammans med personlig assistent.

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om det finns behov av hjälp med det som betraktas som grundläggande behov och om den enskilde tillhör personkrets enligt lagen om stöd och service (LSS). För att ha rätt till personlig assistans ska den enskilde vara yngre än 65 år.

Syftet med assistansen är att den enskilde ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt den själv vill. Om behovet av personlig assistans understiger 20 timmar per vecka ansvarar kommunen för beslut och assistanskostnader. Om behovet av assistans överstiger 20 timmar per vecka görs ansökan om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans innebär att ett antal personer hjälper dig med funktionsnedsättning med sådant som du inte kan göra själv. Assistenterna hjälper till med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara hjälp med att tvätta sig, klä av och på sig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.

Du kan även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen om du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan till exempel vara att ta hand om hemmet, förflytta sig eller att delta i olika aktiviteter. Både vuxna och barn kan få personlig assistans. Personlig assistans är kostnadsfri.

Du bestämmer själv hur stödet ser ut

Assistansen ska vara utformad efter den enskildes behov. Det innebär att du själv ska få välja vem som ska vara assistent och hur ditt stöd ska se ut. Den som beviljats assistans kan välja vem som ska vara utförare av assistansen. Utförare kan vara kommunen, privat utförare eller personer som du själv anställer som dina assistenter. Ett avtal skrivs mellan dig och din assistanssamordnare kring utformning, schemaläggning och genomförande. Assistanssamordnaren ansvarar för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Ansökan

Du som har en funktionsnedsättning, eller din vårdnadshavare, kan göra en ansökan om personlig assistans hos LSS-handläggare. Handläggaren kommer i samband med handläggningen av din ansökan att kalla till ett möte. Till ansökan ska bifogas hälsointyg, läkarutlåtande eller andra intyg som kan vara relevanta för bedömning av personkretstillhörighet. Du kan även göra ansökan om assistansersättning hos Försäkringskassan om du tror att ditt behov överstiger 20 timmar per vecka.

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut om personlig assitans har du rätt att överklaga det beslutet. Det innebär att förvaltningsrätten kommer att pröva överklagan. Efter ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Vid eventuell överklagan kan din handläggare vara behjälplig vid frågor eller funderingar.

Kontakt

Funktionsstöd

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

E-post: ifo@askersund.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?