Avlösarservice i hemmet

Stuga på landet

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få egen tid till aktiviteter.

Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen, vilket innebär att avlösaren till exempel kan hjälpa till vid personlig omfårdnad, stöd vid måltider och umgås med den enskilde.

Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösarservice ska först och främst ske i hemmet och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter. Insatsen kan ske under dagen, kvällar, nätter samt under helger.

Vem kan få avlösarservice?

​Avlösarservice är en insats avsedd för barn, ungdomar eller vuxna som tillhör personkrets enligt lagen om stöd och service (LSS) och fortfarande bor tillsammans med sin familj. Insatsen är kostnadsfri och kan beviljas när det finns behov.

Ansökan

Du eller din vårdnadshavare gör en ansökan hos LSS-handläggare. I samband med handläggningen kommer du att kallas till ett enskilt möte med handläggaren. Vid ansökan ska läkarintyg, läkarutlåtande eller andra intyg som kan vara relevanta för bedömning av personkretstillhörighet bifogas.

Kontakt

Annika Bäckman
Enhetschef

E-post: annika.backman@askersund.se

Telefon: 0583-811 01

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Biståndshandläggare funktionsstöd

Telefon: 0583-812 99

Telefontid: måndag och torsdag 13.00 - 14.00 tisdag och fredag 08.00 - 09.00

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?