Ledsagning

Man i rullstol med ledsagare bredvid.

Ledsagning är till för dig med funktionsnedsättning, som behöver hjälp med att bryta isolering och ägna dig åt fritids- och kulturaktivteter. I insatsen ingår ingen omvårdnad, men ledsagaren bistår med den hjälp som kan behövas i samband med ledsagningen och som inte kan vänta.​

Ledsagaren följer med dig som har en funktionsnedsättning på aktiviteter i närområdet utanför hemmet. ​Det kan t ex handla om att delta i fritidsaktiviteter, shopping eller föreningsliv. Antalet timmar för ledsagning beslutas av LSS-handläggaren utifrån dina behov.

Vem kan få ledsagarservice?

​Ledsagarservice beviljas personer med sådan funktionsnedsättning att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ledsagarservice syftar till att en personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

När du fått beslut om ledsagarservice

Då kontaktas du av samordnaren som tillsammans med dig planerar din ledsagning och gör en genomförandeplan. Sedan anställer kommunen en ledsagare på det antal timmar som du beviljats.

Så här ansöker du

Du ringer till kommunens LSS-handläggare och ansöker eller fyller i en skriftlig ansökan och skickar till handläggaren. Handläggaren gör en utredning och fattar beslut om du är berättigad till ledsagning. Du bifogar läkarintyg eller annat intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Mer information om ansökan finns under länken nedan.

Vill du bli ledsagare?

Är du intresserad av att få ett uppdrag som ledsagare inom enheten för funktionsstöd, kontaktar du samordnaren för mer information. Kontaktuppgifter hittar du i rutan här nedanför.

Kontakt

Funktionsstöd

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Reception

Telefon: 0583-820 50

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

E-post: ifo@askersund.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?