Dagverksamhet - minnesproblematik

Denna dagverksamhet är riktad till dig med minnesproblematik och/eller där närstående kan ges möjlighet till egentid i sin vardag.

Dagverksamheten finns på nedre plan på Västergården. Här arbetar två undersköterskor som ansvarar för att utforma en meningsfull vistelse tillsammans med dig. Här finns möjlighet till stöd och stimulans utifrån dina förmågor och behov. Tidsplanen kan variera beroende på behovet. Din period följs upp kontinuerligt via genomförandeplan och hälsoplan. Vi erbjuder även social samvaro samt träning både individuellt och i grupp.

För att du ska trivas och känna gemenskap ordnas olika aktiviteter så som sång, musik, träning, spel samt utevistelse mm.

För att ansöka om denna inasts kontaktar du biståndshandläggare via kommunens växel. Biståndshandläggaren utreder och beslutar om insatsen.

Utifrån dina behov planeras din vistelse hos oss. Tillsammans med personalen utformas en genomförandeplan och mål för perioden. Inom verksamheten finns även möjlighet till kontakt med demenssjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Du ombesörjer själv din resa till och från dagverksamheten och du kan eventuellt behöva ett färdtjänstbeslut. Information om färdtjänst finns på Länstrafikens hemsida, se länk till höger i menyn, eller på telefon 0771-553000.

Insatsen är gratis och du betalar enast för eventuell lunch och resa till och från verksamheten. Lunchkostnaden debiteras dig via Taxe- och Avgiftsnämnden i Hallsberg.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19