Demensboende

Smedsgåden

Smedsgården är kommunens största vård- och omsorgsboende med 98 boendeplatser varav två parlägenheter. Av dessa platser är 64 inriktade mot demens.

För att du ska få så professionell hjälp som möjligt finns många professioner med olika kompetenser i teamet; omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare och demenssjuksköterska och ibland tas även kontakt med kompetens utifrån om det finns behov.

Vårt mål är att ge dig den vård och omsorg du behöver för att du i största möjliga mån ska känna mening och sammanhang i din vardag. Vi gör detta tillsammans med dig och om önskan finns även tillsammans med dina anhöriga eller närstående.

För att ansöka om boende i Askersunds kommun ska en kontakt med biståndshandläggare ske. Biståndshandläggare handlägger och beslutar sedan om det är aktuellt med ett boende.

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?