Borgmästargården

Borgmästargården är ett särskilt boende för personer med omfattande fysiskt omvårdnadsbehov.

Borgmästargården är ett vård- och omsorgsboende

Här arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt, där vi ser hela människan. Vi stärker den enskildes känsla av sammanhang och mening. Vi vill ge dig den vård och omsorg du behöver, vilket vi gör allra bäst i samverkan med dig.

På Borgmästargården arbetar vi i team för att du ska få så professionell hjälp som möjligt. Teamet består av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschef samt annan profession vid behov som t.ex. läkare, demenssjuksköterska och fysioterapeut.

Här erbjuds aktiviteter i form av gymnastikprogram, sång och musik, promenader, spelstunder m.m. Varje vecka kommer besök från frivilligorganisationer och föreningar. Du som hyresgäst har möjlighet att delta i de dagliga aktiviteterna utifrån dina förutsättningar för att på så sätt få en meningsfull vardag. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, där dina egna resurser och möjligheter tillvaratas. På Borgmästargården bor och lever du ett så normalt liv som möjligt och får den hjälp du behöver dygnet runt.

Borgmästargården är uppdelad på två enheter och på varje enhet finns det ett gemensamt mat-/dagrum med tv, radio och en uteplats. I matrummet finns flera bord där du, om du önskar, sitter gemensamt med övriga boende på Borgmästargården och äter mat.

Varje lägenhet består av en hall, ett rum och ett badrum. Lägenheten är utrustad med trinettkök, garderober, värdeskåp, medicinskåp och egen uteplats.

För att ansöka om boende i Askersunds kommun ska en kontakt med biståndshandläggare ske. Biståndshandläggare handlägger och beslutar sedan om det är aktuellt. Se kontaktuppgifter i menyn till höger.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19